Tag: tính năng Facebook

Facebook vừa ra mắt tính năng giúp người dùng bớt nghiện mạng xã hội

Facebook vừa cho phép người dùng tắt các thông báo màu đỏ – một trong những nguyên nhân thúc đẩy người dùng sử dụng mạng xã hội nhiều hơn. Trong bản cập nhật...

Most Popular