Tag: shaco

LMHT : Chi tiết thay đổi của Tứ Đại Thích Khách – LeBlanc, Kẻ Lừa Đảo

MMOSITE.vn - Được đánh giá là 1 trong những Thích Khách có độ khó tăng cao sau khi được làm lại

LMHT: Chi tiết thay đổi của nhóm 6 Thích Khách – Shaco, Tên Hề Quỷ

MMOSITE.vn - Một vài chỉnh sửa cho Shaco để giúp vị tướng này hợp thời hơn

Most Popular