LMHT: Chi tiết thay đổi của nhóm 6 Thích Khách – Shaco, Tên Hề Quỷ

11/11/2016 MMOSITE.vn | ZZ

shaco

Thay đổi về chỉ số:

 • Tốc độ đánh theo cấp tăng từ 3.0 lên 3.15

Thay đổi về kĩ năng:

shaco Backstab Đâm Lén (Nội Tại):

 • Sát thương khi tấn công từ phía sau thay đổi từ 20% cộng thêm thành 120-145% (1-18)
 • Sát thương cộng thêm không còn hoạt động với Dao Độc (E)
 • [MỚI] Đâm Lén giờ sẽ gây 200% sát thương lên quái vật.
 • [MỚI] Kẻ địch không thể bị đâm nhiều hơn 1 lần mỗi 3 giây (chỉ số giảm thời gian hồi chiêu sẽ ảnh hưởng tới nó)

shacop

shaco Deceive Lừa Gạt (Q):

 • Cơ chế Tàng Hình ghi rõ là Vô Hình
 • Thời gian Vô Hình thay đổi từ 3.5 thành 1.5/2.25/3/3.75/4.5 giây
 • Thời gian hồi tăng từ 11 lên 14 giây
 • Năng lượng tiêu hao thay đổi từ 90/80/70/60/50 thành 60 mọi cấp
 • Sát thương thay đổi:

  • : 140/160/180/200/220% sát thương chí mạng
  • MỚI: 20/35/50/65/80 (+100% tổng sức mạnh công kích)(+50% sức mạnh phép thuật)

   • [LƯU Ý: Lượng sát thương này sẽ được nhân thêm với sát thương từ nội tại!]

 • [MỚI] Tấn công trong hoặc ngay sau khi kết thúc Vô Hình sẽ giảm thời gian hồi của Lừa Gạt đi 3 giây.

shacoq

shaco Jack_in_the_Box Hộp Hề Ma Quái (W):

 • Tổng thời gian tồn tại tăng từ 60 lên 60 (+1 giây mỗi 20 sức mạnh phép thuật).
 • [MỚI] Máu của hộp hề sẽ tỉ lệ với cấp độ của Shaco
 • [MỚI] Shaco có thể đặt khi đang Vô Hình nhưng sau 1 khoảng thời gian ngắn, Shaco sẽ lộ diện.
 • [Có vẻ như các hộp hề sẽ không thể xếp đứng cùng 1 chỗ được nữa]

shacow

shaco Two-Shiv_Poison Dao Độc (E):

 • [LOẠI BỎ] Không còn làm chậm tốc độ đánh của lính và quái vật đi 20-30%
 • Lượng làm chậm tốc độ di chuyển tăng từ 10/15/20/25/30% lên 20/22.5/25/27.5/30%
 • Sát thương thay đổi

  • : 50-210 (+100% sức mạnh phép thuật)(+100% sức mạnh công kích cộng thêm)
  • MỚI: 5/35/65/95/125 (+90% sức mạnh phép thuật)(+85% tổng sức mạnh công kích) + [3-8% máu đã mất của mục tiêu dựa trên cấp độ của Shaco]

shacoe

shaco Hallucinate Phân Thân (R):

 • [MỚI] Giờ sẽ tạo ra 3 Hộp Hề khi phân thân bị phá hủy

  • Các Hộp Hề sẽ gây 25/50/75 (15% sức mạnh phép thuật) sát thương và hoảng sợ kẻ địch đi 0.75/1/1.25 giây.
  • 3 Hộp Hề này sẽ nối với nhau và chia sẻ máu với nhau.

shacor

shacor2