Tag: google pixel

Điện thoại Google Pixel trong tương lai có thể được sản xuất tại Việt Nam

Đối với điện thoại thông minh Pixel 6, quốc gia đầu tiên Google đặt nhà máy sản xuất là Trung Quốc. Tuy nhiên, dựa trên những thông tin mới nhất mà chúng...

‘Google mua khuôn mặt của bạn tôi với giá 5 USD’

Đây là mức giá Google bỏ ra để được sử dụng dữ liệu khuôn mặt của một người, nhằm cải thiện cho hệ thống nhận khuôn mặt. Bài viết là câu chuyện của...

Most Popular