Xuất hiện hình ảnh của CPU AMD ThreadRipper 3000 Series bản thương mại

07/11/2019 Mình Là Chim

Càng gần đến ngày ra mắt thì càng nhiều thông tin về CPU HEDT mới của AMD bị lộ diện. Mới nhất là về qui cách đóng gói.

Nếu như các thế hệ trước được đóng gói bằng hộp xốp mềm có kích thước to khủng hoảng thì ở thế hệ này, Ryzen TR 3000 Series có cách đóng gói đơn giản hơn với hộp giấy.

Thế thôi, tin này chỉ có như vậy.

Xuất hiện hình ảnh của CPU AMD ThreadRipper 3000 Series bản thương mại Xuất hiện hình ảnh của CPU AMD ThreadRipper 3000 Series bản thương mại