Video Clip – Tào Tháo hẹn Lưu Bị đại chiến trong Thịnh Thế Tam Quốc

Trong tác phẩm Tam Quốc Diễn Nghĩa, Lưu Bị và Tào Tháo là hai thế lực đối lập nhau. Trong suốt giai đoạn đầu, thế lực Tào Tháo ngày càng hùng mạnh, khiến cho Lưu Bị phải bao phen thất bại. Sau đó, Lưu Bị đã ba lần đến lều tranh, và thỉnh được đệ nhất quân sư thời bấy giờ là Gia Cát Lượng xuất sơn, từ đó tạo nên thế cục Tam Phân Thiên Hạ.

Đại chiến Tào Tháo – Lưu Bị theo một cách khác

Trong Thịnh Thế Tam Quốc, người chơi sẽ có cơ hội tham chiến những trận đánh nổi tiếng giữa Lưu Bị và Tào Tháo, góp phần phân định thiên hạ và viết lại lịch sử theo cách riêng của mình. Thế cục Tam Quốc rồi sẽ ra sao? Tất cả đều do người chơi tạo nên trong Thịnh Thế Tam Quốc.

Trang chủ: http://tt3q.360game.vn

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

TIN NỔI BẬT

Sponsored