Tag: thịnh thế

Quốc chiến công thành đầy khói lửa cùng Thịnh Thế Tam Quốc

MMOSITE.vn - Thế cục Tam Quốc Diễn Nghĩa vốn không thiếu những trận chiến công thành lừng lẫy. Với Thịnh Thế Tam Quốc, người chơi sẽ có thể có những màn công thành đầy khói lửa với tính năng Quốc Chiến.

Video Clip – Tào Tháo hẹn Lưu Bị đại chiến trong Thịnh Thế Tam Quốc

MMOSITE.vn - Trận đại chiến giữa Tào Tháo và Lưu Bị sẽ ra sao trong một bối cảnh khác? Tất cả sẽ chỉ có trong Thịnh Thế Tam Quốc.

Most Popular