Thiết lập kỉ lục thế giới ở bô môn 3DMark Time Spy Extreme bằng GEFORCE RTX 3080 và Intel Core i9-10900K

18/09/2020 Mình Là Chim

Tất nhiên, thay vì ra cửa hàng mua về và đua điểm thì cả hai linh kiện trên đều được ép xung ở mức hết cỡ với tản nhiệt ni tơ lỏng.

Trong đó, GEFORCE RTX 3080 (GALAX GeForce RTX) 3080 SG được ép xung lên mức 1749MHz/2019MHz (Base clock/Boost Clock) còn Intel Core i9-10900K thì hoạt động ở xung nhịp 6.1GHz.

Với xung nhịp khủng như vậy, việc thiết lập kỉ lục thế giới mới ở bộ môn 3DMark Time Spy Extreme không còn là vấn đề. 10,595 điểm (Mười ngàn năm trăm chín mươi lăm điểm) chính là kỉ lục thế giới mới. Chỉ cao hơn kỉ lục cũ có 571 điểm thôi, nhưng đó vẫn là kỉ lục.

Video ghi lại quá trình thiết lập kỉ lục này:

Sự thật thú vị

Card đồ họa sử dụng trong kỉ lục này thật ra là phiên bản tham chiếu của NVIDIA dành cho nhà sản xuất.

Xung nhịp của GPU GEFORCE RTX 3080 khi benchmark được boost lên tới hơn 2.3GHz nhờ tản nhiệt quá mát.