Tag: Vietnam Heritage Photo Awards 2017

CANON tiếp tục đồng hành cuộc thi ảnh Di Sản Việt Nam 2017

Canon và tạp chí Vietnam Heritage chính thức phát động Cuộc thi ảnh Vietnam Heritage Photo Awards 2017. Cuộc thi sẽ kéo dài từ 10/7/2017 đến 15/9/2017, khai thác 5 chủ đề thi ảnh khác nhau.

Most Popular