Tag: video

Chứa cả bộ phim Shrek (2001) vào đĩa mềm dung lượng 1.44MB

Một thành viên của mạng xã hội Reddit đã tìm ra cách để chứa toàn bộ bộ phim Shrek (2001) vào một chiếc đĩa mềm có dung lượng 1.44MB Dĩ nhiên, để làm...

Most Popular