Tag: UNITECH

UNITECH giới thiệu nhiều giải pháp chăm sóc sức khỏe thông minh tại Taiwan Expo 2017

Nổi bật tại sự kiện này là LIGcare HG700 – thiết bị thu thập thông tin sức khỏe người dùng và liên lạc trực tiếp với bác sỹ điều trị.

Most Popular