Tag: Tốc độ Internet Việt Nam

Tốc độ Internet Việt Nam tháng 6/2020 chậm hơn mức trung bình thế giới

Theo thống kê của Speedtest, trong tháng 6/2020, tốc độ Internet di động của Việt Nam ngang ngửa mức trung bình thế giới. Tuy vậy, tốc độ Internet băng rộng cố định...

Most Popular