Tag: song đế

Song Đế – cặp bài trùng nội ngoại công của gMO 3D Võ Lâm Ngoại Truyện

MMOSITE.vn - Minh Đế giỏi nội công, Nữ Đế mạnh ngoại công tạo nên sự kết hợp tuyệt vời theo quy luật bù trừ. Cặp song Đế này chung vai sát cánh, hỗ trợ cho nhau để cùng vượt qua những thử thách khó khăn, tiêu diệt kẻ thù hung bạo ở gMO 3D Võ Lâm Ngoại Truyện.

Most Popular