Tag: SoC

CPU tên mã Grace của NVIDIA – Khi ông lớn màu xanh (lá) quay trở lại thị trường

CPU có tên mã đặt theo tên của nhà toán học Grace Hoper sẽ là phát súng đầu tiên mà NVIDIA khai màn cho công cuộc trở lại đường đua sản xuất...

Most Popular