Tag: Smart Education Expo 2019

Các nhà lãnh đạo toàn cầu bắt tay tập trung phát triển giáo dục cho tương lai tại Smart Education Expo 2019

Với mục tiêu khám phá những ý tưởng sáng tạo để phát triển giáo dục trong tương lai, Triển Lãm Giáo Dục Thông Minh 2019 tổ sẽ là Diễn đàn về giáo dục quốc tế lần đầu tiên

Most Popular