Tag: Lexar Professional CFexpress Type B

Lexar Professional CFexpress Type-B Giành Giải thưởng ‘Thẻ Nhớ Tốt Nhất Được Biên Tập Viên Lựa Chọn’ của tạp chí Photography News

Lexar mới đây vừa nhận được giải thưởng ‘Best Memory Card Editor’s Choice - Lexar Professional CFexpress Type B Memory Card Series GOLD trong Giải thưởng tạp chí Photography News 2021. Tạp chí...

Most Popular