Tag: Leica Leitz Phone 2

Leica Leitz Phone 2 chính thức ra mắt tại Nhật Bản

Tiếp nối Leica Leitz Phone 1 đã ra mắt vào năm ngoái, Leica tiếp tục ra mắt chiếc điện thoại Leitz Phone 2 tại Nhật Bản. Leitz Phone 2 có những phần...

Most Popular