Tag: Intel Alchemist

Card đồ họa Intel Alchemist không dành cho dân “đào coin”

Về bản chất thì card đồ họa ARC Alchemist hướng đến đối tượng game thủ nên nó sẽ không tối ưu cho công việc đào coin, vì vậy Intel cũng không cần...

Most Popular