Tag: i9-12900K

Xuất hiện thông tin của Core i9-12900K – 16 nhân 16 luồng, giới thiệu vào tháng 11 năm nay

Theo tin đồn vừa xuất hiện thì CPU Core i9-12900K của Intel với cấu hình 16 nhân 16 luồng sẽ được giới thiệu vào tháng 11 năm nay. Core i9-12900K sẽ là CPU...

Most Popular