Tag: hack like

Facebook muốn ẩn bộ đếm like

Theo TechCrunch, Facebook có thể sẽ xóa chức năng xem số người thích (like) bài viết trên dòng thời gian (News Feed). Instagram, ứng dụng thuộc sở hữu của công ty Facebook đã thử nghiệm...

Most Popular