Tag: Galaxy Ring

Samsung đang bắt đầu phát triển Galaxy Ring với các tính năng về chăm sóc sức khỏe

Việc sản xuất Galaxy Ring được cho là đã bắt đầu, Samsung hiện đang trong giai đoạn phát triển...

Most Popular