Tag: arm

[Computex 2023] Arm giới thiệu giải pháp điện toán tổng thể cho thiết bị di động tại sự kiện TCS23

Được thiết kế để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của các thiết bị di động, sự kiện TCS23 (Giải pháp điện toán tổng thể Arm 2023) trình bày một gói...

NVIDIA hợp tác với ARM để mở đường cho kỷ nguyên siêu máy tính tiết kiệm năng lượng

Tại Hội nghị thường niên về siêu máy tính ISC 2019, NVIDIA đã chính thức công bố việc hỗ trợ CPU sử dụng kiến trúc ARM. Đây chính bước đầu tiên của...

Most Popular