Tag: arm

Arm Neoverse: Tiên Phong Xây Dựng Trung Tâm Dữ Liệu Đám Mây Bền Vững Cho AI

Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ AI đòi hỏi những giải pháp mới về hiệu quả năng...

[COMPUTEX 2024]: ARM Chuẩn Bị 100 Tỷ Thiết Bị Sẵn Sàng Cho Kỷ Nguyên AI

Tại sự kiện COMPUTEX 2024, CEO của Arm – ông Rene Haas đã công bố tầm nhìn của công...

[Computex 2023] Arm giới thiệu giải pháp điện toán tổng thể cho thiết bị di động tại sự kiện TCS23

Được thiết kế để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của các thiết bị di động, sự kiện...

NVIDIA hợp tác với ARM để mở đường cho kỷ nguyên siêu máy tính tiết kiệm năng lượng

Tại Hội nghị thường niên về siêu máy tính ISC 2019, NVIDIA đã chính thức công bố việc hỗ...

Most Popular