Intel làm cú giảm giá ngoạn mục với Cascade Lake-X

02/10/2019 Mình Là Chim

Với Cascade Lake-X, Intel đã thực sự “tái định nghĩa” lại mức giá CPU HEDT của mình.

Như những thông tin ai cũng đã biết thì tất cả CPU “đầu 10” này đều được sản xuất trên tiến trình 14nm+++++ lâu đời của Intel, và không có sự thay đổi mạnh về số cores, xin nhất vẫn 18 cores, “cùi” nhất vẫn 10 cores.

Nhưng Intel đã thực sự thay đổi chiến lược về giá ở thế hệ này, nếu so sánh với thế hệ “đầu 9” – Sky Lake-X Refresh, chúng ta đã có một mức giá rất ngon, ít nhất là nếu so sánh giữa Intel với nhau.

  • Flagship
    • i9-10980XE (18 Cores – 36 Threads) – $979
    • i9-9980XE (18 Cores – 36 Threads) – $1,979

 

  • Lowest ship
    • i9-10900X (10 Cores – 20 Threads) – $590
    • i9-9900X (10 Cores – 20 Threads) – $989

Nếu tính trung bình thì Cascade Lake-X có mức giá khoảng $57/Cores, thấp hơn gần một nửa so với mức giá khoảng $103/Cores của Sky Lake-X Refresh.