HomeAI Các nhà sản xuất điện tử hàng đầu thế giới áp...

[COMPUTEX 2023] Các nhà sản xuất điện tử hàng đầu thế giới áp dụng công nghệ NVIDIA Generative AI và Omniverse để số hóa các nhà máy tiên tiến

Published on

Foxconn Industrial Internet, Innodisk, Pegatron, Quanta, Wistron đang xây dng các nhà máy o, mô phng robot, tđng hóa kim tra bng NVIDIA Omniverse, Isaac Sim và Metropolis.

NVIDIA công brng các nhà sn xut đin ttrên toàn thế gii đang tiến xa trong vic shóa công nghip ca hbng cách sdng mt quy trình tham kho toàn din mi kết hp các công nghca NVIDIA cho AI sinh sn, hp tác 3D, mô phng và máy tđng.

Vi shtrtmt mng lưới đi tác mrng, quy trình này giúp các nhà sn xut lên kế hoch, xây dng, vn hành và ti ưu hóa nhà máy ca hvi mt lot công nghNVIDIA. Đó bao gm: NVIDIA Omniverse, kết ni các ng dng thiết kế htrmáy tính hàng đu, cũng như API và các khung công nghtiên tiến cho AI sinh sn; ng dng NVIDIA Isaac Sim đmô phng và kim tra robot; và khung nhìn AI NVIDIA Metropolis, hin đã được kích hot đkim tra quang hc tđng.

Trong din thuyết chính ca mình ti COMPUTEX, người sáng lp và CEO NVIDIA, Jensen Huang, đã trình din mt bn demo vmt nhà máy thông minh hoàn toàn shóa – điu này là ln đu tiên trong ngành công nghip ca các nhà sn xut đin t.

“Nhng ngành công nghip ln nht trên thế gii to ra nhng sn phm vt lý. Xây dng chúng dưới dng kthut strước tiên có thtiết kim chi phí khng l,” Huang nói. “NVIDIA giúp các nhà sn xut đin tddàng xây dng và vn hành các nhà máy o, shóa quy trình sn xut và kim tra ca hvà ci thin đáng kcht lượng và an toàn, đng thi gim thiu các bt ngvà trì hoãn đt đtrong phút chót.”

Các nhà sn xut đin thàng đu thế gii tiếp nhn shóa vi NVIDIA

Quy trình tham kho mi đang được sdng bi Foxconn Industrial Internet, Innodisk, Pegatron, Quanta và Wistron, khi hđang làm vic đti ưu hóa hot đng ca các dây chuyn sn xut và dây chuyn lp ráp ca hvà đng thi gim chi phí sn xut.

Foxconn Industrial Internet, mt đơn vdch vca nhà sn xut công nghln nht thế gii, đang hp tác vi các đi tác hsinh thái NVIDIA Metropolis đtđng hóa mt phn đáng kca quá trình kim tra cht lượng bo mch ca mình.

“Sc mnh AI ca NVIDIA và hsinh thái đi tác ng dng mnh mđang cung cp cho Foxconn Industrial Internet mt con đường đđt được li ích vhiu quhot đng đáng k,” Tai-Yu Chou, CTO ca Foxconn Industrial Internet nói. “Skết hp ca NVIDIA Metropolis cho nhà máy và Isaac Sim cho robot đang giúp chúng tôi thc hin mc tiêu tđng hóa công nghip nhanh hơn bao gihết.”

Innodisk đang trin khai NVIDIA Metropolis đtđng hóa quy trình kim tra quang hc trên dây chuyn sn xut ca mình, giúp tiết kim chi phí và ci thin hiu sut sn xut.

Pegatron, mt nhà sn xut và nhà cung cp dch vđin thàng đu, đang sdng quy trình tham kho đshóa các nhà máy sn xut bo mch ca mình vi mô phng, robot và kim tra sn xut tđng.

“NVIDIA Omniverse, Isaac Sim và Metropolis cho phép chúng tôi thc hin hun luyn AI, ci thin quy trình làm vic trong nhà máy và chy nhiu mô phng trong thế gii o trước khi chúng tôi thc hin ý tưởng đó trong thế gii vt lý,” Andrew Hsiao, phó chtch phtrách phân vin Nghiên cu và Phát trin Phn mm ti Pegatron nói. “Shóa toàn bnhà máy ca chúng tôi cho phép chúng tôi mô phng tđu đến cui quy trình robot và tđng hóa, và cho phép chúng tôi thnghim trong mt môi trường mô phng, giúp tiết kim thi gian và gim thiu chi phí đáng k.”

Quanta, mt nhà sn xut hàng đu vlaptop và các sn phm đin tkhác, đang sdng các robot AI tcông ty con Techman Robot đkim tra cht lượng sn phm đã được sn xut. Techman đang tn dng Isaac Sim đmô phng, kim tra và ti ưu hóa robot hp tác tiên tiến ca mình trong khi sdng trí tunhân to và GPU ca NVIDIA đthc hin suy lun trên các robot này.

Wistron, mt trong nhng nhà cung cp hàng đu thế gii vsn phm thông tin và vin thông, đang sdng NVIDIA Omniverse đxây dng bn sao kthut sdigital twins ca các dây chuyn nhn hàng tđng và tòa nhà vn hành bng cách sdng thông tin đu vào tAutodesk AutoCAD, Autodesk Revit và FlexSim. Wistron cũng sdng NVIDIA Metropolis đtđng hóa mt phn ca quá trình kim tra quang hc bo mch bng cách sdng công nghthgiác máy tính có trí tunhân to.

Hsinh thái công nghip xung quanh NVIDIA

NVIDIA đang làm vic vi mt snhà cung cp dch vvà công csn xut hàng đu đxây dng mt kiến trúc đy đvi mi cp đquy trình làm vic.

cp đhthng, NVIDIA IGX Orin™ cung cp mt nn tng AI đnh cao tích hp, kết hp phn cng cp công nghip vi phn mm và htrcp doanh nghip. IGX đáp ng các yêu cu đbn và tiêu thnăng lượng thp đc bit ca tính toán biên, đng thi mang li hiu sut cao cn thiết cho vic phát trin và chy các ng dng AI.

Các đi tác sn xut như ADLINK, Advantech, Aetina, Dedicated Computing, Onyx, Prodrive Technologies và Yuan đang phát trin hthng được cung cp bi IGX đphc vcác thtrường công nghip và y tế. Các hthng này cho phép các li ích ca shóa được thc hin trong quá trình sn xut vt lý.

cp đnn tng, Omniverse kết ni các nhà cung cp AI sinh sn, mô phng và 3D hàng đu thế gii. Nn tng phát trin m, ví d, cho phép các nhóm xây dng khnăng tương tác gia các ng dng ưa thích ca h– như các ng dng tAdobe, Autodesk và Siemens.

Mt bn demo trong din thuyết COMPUTEX đã trình din Omniverse được kết ni vi các trlý AI khác nhau, chng hn như ChatGPT và Blender GPT, đđơn gin hóa quy trình làm vic 3D và phát trin ng dng Python. NVIDIA Omniverse Cloud, mt nn tng dưới hình thc Dch vCung cp Công nghđám mây, hin đã có sn trên Microsoft Azure, mang đến cho khách hàng doanh nghip quyn truy cp vào bộ ứng dng phn mm Omniverse đy đvà cơ shtng OVX ca NVIDIA, vi quy mô và bo mt ca dch vđám mây Azure.

cp độ ứng dng, Isaac Sim cho phép các công ty xây dng và trin khai robot da trên AI mt cách ti ưu. Các nhà sn xut có thlàm vic vi công ty tđng hóa công nghip READY Robotics đlp trình các tác vrobot ca htrong quá trình mô phng trước khi trin khai trong thế gii thc. Các đi tác công nghmô phng như SoftServe FS Studio rút ngn thi gian phát trin cho khách hàng bng cách xây dng các mô phng da trên bn sao kthut s.

Ngoài ra, NVIDIA Metropolis bao gm mt bcác quy trình làm vic AI tđng hóa nhà máy, cho phép các nhà cung cp gii pháp công nghip và nhà sn xut phát trin, trin khai và qun lý các gii pháp kim soát cht lượng tùy chnh giúp tiết kim chi phí và ci thin sn lượng sn xut. Mt hsinh thái đi tác ln – bao gm ADLINK, Aetina, Deloitte, Quantiphi và Siemens – đang giúp đưa các gii pháp này vào thtrường .

tin mới nhất

GPU AMD Radeon RX 8000 sử dụng bộ nhớ GDDR6 18 Gbps trên toàn bộ dòng sản phẩm

Vừa qua, một người dùng X có tên @Kepler_L2 đã tiết lộ rằng AMD...

Snapdragon X Plus sẽ có mặt trên Surface Pro 10 OLED

Trong khi Microsoft đang chuẩn bị cho sự kiện Windows liên quan đến ARM...

AOC trình làng màn hình gaming AGON Pro AG246FK 540 Hz

AOC đã trình làng màn hình gaming tiên tiến nhất trong hệ sinh thái...

Bác sĩ ở Brazil đã áp dụng Vision Pro vào các ca phẫu thuật

Vision Pro đã chính thức được ra mắt tại sự kiện WWDC và thiết...

Chatbot AI của Roblox có thể giúp các nhà phát triển sáng tạo game

Roblox Assistant đã được công bố tại Roblox Developers Conference (RDC), chatbot này có...

tin liên quan