Tag: Titan Xp

Nvidia cho ra card đồ họa bản giới hạn theo phong cách Star Wars.

Card màn hình cao cấp Titan Xp của Nvidia nay đã có phiên bản Jedi Order và Galactic Empire.

Most Popular