Tag: smart city

Hội nghị & Triển lãm Thành Phố Thông Minh Đài Bắc 2019 mở ra cánh cửa cuộc sống hiện đại thế hệ mới

Smart City Summit & Expo 2019 (SCSE) là triển lãm thương mại thành phố thông minh lớn nhất châu Á hàng năm được tổ chức nhằm mục đích đẩy nhanh ứng dụng công nghệ AI trong các lĩnh vực khác nhau như giao thông, y tế, giáo dục...

Most Popular