Tag: Serenity

Serenity và Keen Gaming huỷ diệt vòng loại mở rộng TI8 đầu tiên của khu vực Trung Quốc

Là khu vực đầu tiên bắt đầu vòng loại mở rộng TI8, Trung Quốc đã sớm tìm ra những đại diện đầu tiên tiến vào vòng loại khu vực đó là Team Serenity, Keen Gaming, CDEC Gaming và IG.V.

Most Popular