Tag: Samsung Electronics.

Qualcomm đưa ra Sáng tạo Công nghệ với những tiến bộ về máy tính luôn kết nối

Tại Hội nghị Công nghệ Snapdragon Thường niên lần thứ hai của mình, Qualcomm Technologies, Inc., công ty con thuộc Qualcomm Incorporated (NASDAQ:QCOM), đã đưa ra một số công bố về khách hàng, hệ sinh thái và công nghệ nhằm mục tiêu tạo ra những tiến bộ và sáng tạo to lớn trong lĩnh vực công nghệ di động và máy tính luôn kết nối.

Most Popular