Tag: Nearby Share

Google chính thức phát hành Nearby Share, “tính năng AirDrop phiên bản Android”

Tính năng tương tự AirDrop sẽ được Google mang đến các thiết bị chạy Android với mục đích chia sẻ hình ảnh, tệp tin, một cách nhanh chóng, thuận tiện và không...

Most Popular