Tag: Nami

[LMHT] Dự đoán về những tướng sẽ xuất hiện ở MSI 2017

Đường trên – Sát thương sẽ chiếm ưu thế hay Amumu sẽ trở lại tại lane rừng ?

Most Popular