Tag: Logitech G Cloud

Logitech rục rịch ra mắt máy chơi game cầm tay Logitech G Cloud cạnh tranh trực tiếp với Steam Deck

Gần đây, chúng ta đã thấy các dịch vụ trên game trên đám mây cùng với các thiết bị chơi game cầm tay đã dần trở nên phổ biến, và Logitech G...

Most Popular