Tag: Lexar ARES DDR4

Lexar giới thiệu thế hệ bộ nhớ mới ARES RGB DDR4

Lexar hôm nay thông báo ra mắt Bộ nhớ máy tính để bàn Lexar ARES DDR4 mới, giúp tăng cường PC của bạn với ánh sáng RGB sống động và hiệu suất...

Most Popular