Tag: iamnaruto

Cộng đồng I Am Naruto “thất điên bát đảo” với thử thách mới

MMOSITE.vn - Cộng đồng của I Am Naruto đang trở nên cực kỳ sôi động và náo nhiệt với sự kiện đoán chính xác tên vị nhẫn giả đứng thứ 10 trong bảng xếp hạng liên server tuần này, với phần quà lên đến hàng ngàn hồn bát môn.

Most Popular