Tag: Hextech

Ra mắt mảnh Tướng kì bí Hextech từ ngày 9/6

MMOSITE.vn - Một vật phẩm mới giúp các bạn có thể đạt được Thông Thạo 6 7 một cách dễ hơn.

Những thay đổi của Cửa Hàng Liên Minh từ 27/4 : Chế tạo Hextech, Ngừng khuyến mãi 100%, đổi giá RP

MMOSITE.vn - Ngày hôm nay, ban điều hành Liên Minh Huyền Thoại xin thông báo những thông tin quan trọng liên quan đến việc thay đổi trong cửa hàng Liên Minh

Most Popular