Tag: HEDT

Một cặp AMD EPYC 7742 cho hai cặp Intel Xeon 8180M hít khói

Người ta nói hai đánh một không chột cũng què, nhưng ở trường hợp này, 4 thằng Intel Xeon 8180M nhà giàu đẹp trai bị hai thằng AMD EPYC 7742 đánh cho...

Lộ diện CPU 18 core mới của Intel mạnh hơn Threadripper 2950X 50%, Ryzen 9 3900X 25%

Intel đang chứng tỏ rằng mình không phải là tay mơ trong cuộc chiến số cores với AMD, mặc dù chính anh là người đã bóp mũi người dùng biết bao nhiêu...

Most Popular