Tag: HBM

AMD nộp bằng sáng chế bộ xử lí có 32 Core CPU và GPU sử dụng bộ nhớ HBM2

Bằng sáng chế số US20200065275 của AMD nộp vào tháng 02 năm 2020 cho thấy đội đỏ đang nghiên cứu bộ xử lí tích hợp 32 Core CPU và GPU sử dụng...

Most Popular