Tag: Grand Theft Auto

Everywhere – trò chơi do nhà sáng tạo của GTA V đã có những hình ảnh đầu tiên

Đã hơn năm năm kể từ lần đầu tiên chúng tôi được thông báo rằng người sáng tạo của Grand Theft Auto - Leslie Benzies đang nghiên cứu làm ra một trò...

Most Popular