Tag: Grand Theft Auto VI

Grand Theft Auto VI – Lần đầu tiên loạt game GTA có nhân vật chính là nữ

Hiện tại có rất ít thông tin về Grand Theft Auto VI ngoài việc là nó đang trong quá trình phát triển, nhưng có vẻ như phần tiếp theo trong series sẽ...

Most Popular