Tag: GoPro Max 2

GoPro Max 2 sẽ là đối thủ nặng kí của Insta360

Đã hơn hai năm kể từ khi GoPro Max xuất hiện với mục đích lấy camera 360 làm xu hướng chủ đạo - và một số đơn xin cấp bằng sáng chế...

Most Popular