Tag: Chrome

Tab ẩn danh của Chrome trên Android sẽ yêu cầu vân tay của người dùng để mở

Trở lại năm 2020, một số ứng dụng của Google trên iOS đã thêm tính năng "Màn hình bảo mật" yêu cầu xác thực Touch ID hoặc Face ID để truy cập....

Most Popular