LMHT: Các trang phục mới trong bản cập nhật 6.9

Trang Phục Mới

Ba trang phục mới sẽ xuất hiện trong bản 6.9 – Iron Inquisitor Kayle (Tạm Dịch: Kayle Thiết Phán Quan)Cursed Revenant Nocturne (Tạm Dịch: Nortune Bóng Ma), và Black Scourge Singed (Tạm Dịch: Singed Tai Hoại)!

45345o

Iron Inquisitor Kayle (Kayle Thiết Phán Quan)

kayle

kayl;eturn

 

Cursed Revenant Nocturne (Nortune Bóng Ma)

nocturne

nocturneturn

 

Black Scourge Singed (Singed Tai Hoại)

singed

singedturn

 

luLFClM

Black Scourge Singed (Singed Tai Hoại)

  • Mẫu mới!

wQeP4Yl

Iron Inquisitor Kayle (Kayle Thiết Phán Quan)

  • Mẫu mới!

kqTOXQC_2

Cursed Revenant Nocturne (Nortune Bóng Ma)

  • Mẫu mới và phần đuôi có hiệu ứng khác!

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

TIN NỔI BẬT

Sponsored