Cả G15 và G16 dự kiến ​​sẽ được bán ra vào khoảng quý 1 năm 2023, mặc dù vẫn chưa có thông tin về giá cả. Ngoài ra, đối với những người đang tìm kiếm cấu hình không dựa trên Intel, công ty cho biết sẽ có phiên bản của cả hai hệ thống với chip AMD muộn hơn một chút trong Q2.

Nguồn: Engadget