Core i9-9900KS loại “bao xung” 5.2GHz có giá $1,200

05/11/2019 Mình Là Chim

Nếu chúng ta đã có trái cây bao ăn, nước bao uống, tay vịn bao ngon thì Silicon Lottery có loại CPU “bao xung” cho bạn.

Với mức xung 5.2GHz, mức giá sẽ là $1,200, loại thấp hơn 5.1GHz thì mức giá sẽ là $750.

Nếu chưa nhớ hoặc chưa biết thì Core i9-9900KS là bản đặc biệt của i9-9900K được Intel tuyển riêng và chích choác lại một tí để có thể cắm main ăn ngay mức xung 5GHz all cores mà không phải thiết lập gì, và CPU này hiện đang được bán với mức giá $600. Nhưng nếu bạn là một người cay cú ăn thua, sẵn sàng chi ra nhiều hơn để “cười vào mặt” bọn khoe cấu hình trên mạng thì Silicon Lottery đã sẵn hàng cho bạn với những CPU Core i9-9900KS được lựa riêng, có thể gọi đây là hàng tuyển của tuyển, giúp bạn chỉ việc thay đổi hệ số nhân thành x52 và ăn ngay mức xung 5.2GHz, tất nhiên là nhớ dùng main Z370 hoặc Z390 nhé.

Nếu đọc đến đây mà vẫn máu mua thì có thể click vào link này để xúc ngay cho mình một con.