Tag: Võ Lâm Mobile

Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile công bố tên phiên bản mới nhất

MMOSITE.vn - Cùng với việc xác nhận sự ra mắt của hai môn phái mới Cái Bang và Ngũ Độc, Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile đã công bố tên gọi chính thức của phiên bản tiếp theo: Cái Thế Độc Tôn.

Most Popular