Tag: Việt Nam Tái Chế

Việt Nam Tái Chế đẩy mạnh thu gom và tái chế rác thải điện tử tại Hà Nội

Tiếp nối thành công của những đợt thu gom rác thải điện tử tận nhà tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội (năm 2016, đầu năm 2017), Việt Nam Tái Chế sẽ chính thức tái khởi động chiến dịch môi trường đầy ý nghĩa này tại thủ đô Hà Nội.

Việt Nam Tái Chế khởi động chiến dịch thu gom rác thải điện tử tận nhà 2017

MMOSITE.vn - Chiến dịch Thu gom rác thải điện tử tận nhà và Ngày hội Tái chế là hai sự kiện thuộc chuỗi hoạt động tuyên truyền giáo dục cộng đồng mà Việt Nam Tái Chế đặt trong tâm cho năm 2017

Most Popular