Tag: VF e36

VinFast công bố nhận đặt hàng trước xe VF e35, VF e36 và ứng dụng Blockchain tại CES

VinFast công bố sẽ nhận đặt hàng trước các mẫu xe điện VF e35 và VF e36 từ 5/1/2022. Cùng với việc nhận đặt hàng trước, VinFast sẽ ứng dụng công nghệ...

Most Popular