Tag: UX482

Trên tay nhanh chiếc laptop 2 màn hình ZenBook 14 Duo UX482 – Siêu nhân đa nhiệm

ZenBook Duo 14 UX482 là chiếc máy hai màn hình hướng đến người dùng văn phòng của ASUS. Chiếc máy này có một mục đích duy nhất: Giúp quá trình làm việc...

Most Popular