Tag: USB Smartphone

Apacer giới thiệu AH730 và AH750: USB OTG giao diện kết nối đôi, chia sẻ dữ liệu giữa nhiều loại thiết bị dễ dàng

Có phải là chiếc điện thoại của bạn vẫn thường xuyên báo “Hết dung lượng bộ nhớ” hay không? Hãy đễ mẫu sản phẩm mới nhất đến từ Apacer giải quyết vấn đề này. USB

Most Popular