Tag: trao tặng

Canon xây tặng trường học thứ 55 tại Việt Nam

Theo đó, ngôi trường sẽ là nơi học tập của 20 trẻ em thôn Tam Hiệp trong độ tuổi từ 5-8. Các em được dạy kiến thức phổ thông, bao gồm chữ Kinh và các phép toán cộng trừ cơ bản.

Most Popular