Tag: Smart Access Memory

GIGABYTE cập nhật BIOS cho bo mạch chủ AMD 500 Series kích hoạt tính năng Smart Access Memory và Rage Mode

GIGABYTE đã giới thiệu bản cập nhật BIOS mới nhất trên bo mạch chủ AMD X570, B550 và A520 cho các tính năng AMD Smart Access Memory và Rage mode. Các tính năng...

Most Popular